Direct access to content

Lligant horitzons:
Projecte per a la construcció d’un nou equipament destinat a piscina,
pista poliesportiva i ordenació de l’espai de l’interior d’illa situat
al carrer de Sant Iscle, 50-54, al barri del Turó de la Peira,
al Districte de Nou Barris

Projecte: Victoria Fiol
Equip: Daniela Sanchez, Albert, Esther
Superficie: 6.450 m2a
Promotor: BIM/SA Barcelona d’Infraestructures Municipals, S.A.
Any: 2014