Direct access to content

Pla director urbanístic de les àreees residencials estratègiques del maresme

Col·laboració amb: J. Bellmunt i X. Andreu arq. i assoc. slp
Superficie: 3 ha
Promotor: Generalitat de Catalunya, Institut Català del Sòl,
Departament de polítiques territorials i obres publiques,
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Any: 2008