Direct access to content

Vietnam

Projecte: Victoria Fiol + Marc de la Parra
Superficie: 350 m2
Promotor: Empresa municipal d’obres i projectes urbans de Palma
Any: 2006