Direct access to content

Avant projecte de passarel·la del camp de la bota i definició dels espais d’aterratge
de la passarel·la del campus universitari diagonal-besós de la UPC al Port Fòrum amb l’entorn urbà

Projecte: Victoria Fiol + Enginyieria Reventós
Equip: Giulio Mari
Superficie: 2ha
Promotor: Consorci Besòs
Any: 2015