Direct access to content

L’hora del pati:
centre d’educació infantil i primària de dos línies (6+12) a Inca.
Concurs d’avantprojectes

Projecte: Victoria Fiol + Lucía Manzanedo + Rafael Balaguer
Superficie: 3.000 m2
Promotor: Ajuntament d’Inca
Any: 2005