Direct access to content

Projecte constructiu, millora general i condicionament de la carretera TV-3148
de Vila-Seca a la Pineda (Raval de Mar)

Col·laboració amb: Enginyeria Reventós
Superficie: 2.5 ha
Promotor: Generalitat de Catalunya, Departament de Política territorial i Obres Públiques; Direcció General de carreteres
Any: 2009