Fiol Arquitectes, és un estudi format en el 2007, on un equip de professionals -interns i externs-dels àmbits de l’arquitectura, paisatgisme, enginyeria i urbanisme, desenvolupen projectes de programes diversos, que aborden donis de l’estratègia fins al detall tant de l’arquitectura com del paisatge. 

L’equip que forma part de Fiol Aquitectes està liderat per Victoria Fiol, arquitecta llicenciada en 2003 per l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha treballat, com a arquitecta, en projectes territorials i urbans a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i al Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona., per a altres administracions públiques i privades.

Completant aquest equip:
Giulio Mari. Arquitecto. Istituto Universitario di Architettura di Venezia.(IUAV) 2009. Master en Arquitectura del Paisatge. Universitat politecnica de catalunya (2014).
Giovanni Roncador. Arquitecto. Istituto Universitario di Architettura di Venezia. IUAV (2007). Master de Urbanismo en la Univesidad Politecnica de Catalunya.En curso.
Lapo Soldano. Arquitecto. Faculda de de Arquitectura da Universidade de Lisboa. (2016).

A partir del curso acadèmic 2009-2010, Victoria Fiol, és professora al programa de el ‘Màster Arquitectura del Paisatge‘, de la Universitat Politècnica de Catalunya i Coo-directora de el ‘Màster en Paisatge i Restauració‘de la Universitat dels Illes Balears.

Actualment compagina, la seva tasca professional, amb el desenvolupament de la tesi doctoral, en el Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori de l’Escola Tècnica Superior d´Arquitectura de Barcelona , sobri: ‘l’espai públic en assentaments turístics de costa, el cas de la Platja de Palma’.

***
www.fiolarquitectes.cat