Reforma interior i modificació de façana al Carrer Assaonadors de Barcelona