Paisatge Avant projecte de passarel·la del camp de la bota i definició dels espais d’aterratge de la passarel·la del campus universitari diagonal-besós de la UPC al Port Fòrum amb l’entorn urbà