Projecte executiu de la Plaça Sant Francesc de Sales al municipi Sant Joan Despí